Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
iStock-1154017265.jpg

12 jun 2019

Administrasjonens Prioriteter: Hvordan oppnå alt

Hvordan oppnå alt

Norge er et av de mest digitale landene i Europa, men det betyr ikke nødvendigvis at dere gjør nok for å gjøre fremskritt. Enten du er et privat avfallshåndteringsfirma eller en kommune, ligger du på et visst digitalt modenhetsnivå.

Rapporten AMCS 2018 Digital Transformation Barometer (AMCS’ digitale transformasjonsbarometer 2018) definerer disse digitale modenhetsnivåene blant de kartlagte organisasjonene. (Hvis du ikke har sett rapporten, er det verdt å ta en titt på den.) Et av de interessante funnene er administrasjonenes prioriteter.

Selv om disse prioritetene varierer i rekkefølge fra gruppe til gruppe, eller ikke engang er en prioritet for noen, er det verdt å føre dem opp her. For vårt formål her står ikke disse i noen bestemt rekkefølge:

  • Digital transformasjon (digitalisering av nåværende prosesser)
  • Økt produktivitet og effektivitet
  • Ansattes tilfredshet og lojalitet
  • Kundenes tilfredshet og lojalitet
  • Forbedring av bærekraft
  • Kostnadsreduksjon

Her er det at en best-i-klassen-plattform kommer inn i bildet, eller burde gjøre det. Ifølge EU-kommisjonen kan den hjelpe deg med å oppnå alle disse målene.

Digital transformasjon (digitalisering av nåværende prosesser)
En god plattform bør drive automatisering samt standardisering og optimalisering av ende-til-ende-prosesser. Dette er grunnlaget for din digitale modenhet. Velg en skybasert plattform som vil gi deg det du trenger for å gjøre fremskritt i din digitale transformasjon.

Ikke end opp i en bakevje. Du trenger en plattform som sømløst integrerer med bransjespesifikk programvare som dekker hele driften din. Ellers kan det hende du vil stå overfor en utrolig kostbar tabbe.

Økt produktivitet og effektivitet
Forutsatt at du velger en plattform som har muligheter for alt vi nettopp nevnte, er du i gang. Du kan legge til firmaadministrasjonssystemet ditt uten problemer, sammen med de beste tilgjengelige optimaliseringsmulighetene, som teknologi i kjøretøyet og ruteoptimalisering. Alt dette gir deg gjennomsiktighet av driften med data i sanntid. Du fungerer nå effektivt og kan ta velinformerte, gjennomførbare beslutninger.

For eksempel, med en ruteplanlegger som er best i klassen – og som du lett legger til på denne plattformen – kan du spare opptil 25 % i antall kjøretøy du setter på veien.

Ansattes tilfredshet og lojalitet
En overlegen plattform som gir mulighet for dette, gjør alles jobb enklere. Det er kanskje den største fordelen ved digitalisering: Oppgaver er rett og slett enklere å utføre. Det digitale tar tungarbeidet. Og fordi ansatte nå har den umiddelbare intelligensen som trengs for å få de ønskede resultatene, får de en følelse av å ha utført en god jobb. Fornøyde ansatte ser sjelden på jobbannonser, så med en enkel, best-i-klassen-plattform bidrar du til å beholde gode folk. Husk også at tilfredshet hos ansatte er knyttet til økt produktivitet. De to forholdene gavner hverandre.

Kundenes tilfredshet og lojalitet
Når du kan jobbe mer produktivt, er det kundene som til syvende og sist får fordelene. Jo høyere kvalitet på digitaliseringen, jo bedre muligheter har du for å tilby tjenester på forespørsel. Data i sanntid gjør at du kan reagere umiddelbart på situasjoner.

Snu scenarioet. Hvis du har en plattform som skaper flere problemer enn den løser, er det kundene som lider. Unødvendig å si, men vi sier det likevel: Misfornøyde kunder klager og blir ikke værende.

Forbedring av bærekraft
Når det gjelder miljøspørsmål, har Norge et velutviklet regelverk. Dette er enda et eksempel på hvordan digital modenhet forbedrer prosessen for avfallshåndteringsfirmaer og kommuner. Ved å velge en plattform som lett kan integreres med egne moduler kan du samle dataene du trenger for å få mer nøyaktige rapporter.

Et annet punkt: Når du er mer effektiv, økes også den økonomiske bærekraften i organisasjonen din.

Økt samfunnsansvar
Ved å legge til en god vognparkplanleggingsmodul på plattformen kan du optimalisere rutene og kutte CO2-utslipp med opptil 25 %.  Mer effektive og færre ruter betyr mindre drivstofforbruk – en smart plattform er ikke bare bra for forretningen, men også for miljøet.

Kostnadsreduksjon
Også her gjør den rette plattformen det mulig å realisere enorme innsparinger. Hvis du kan sømløst legge til intelligent optimalisering på plattformen din, vil du kunne se en reduksjon i kjørelengde og kjøretid på opptil 25 %. Det er bare ett eksempel på potensielle kostnadsbesparelser.

Alt starter med plattformen du velger
Det kan ikke gjentas for ofte. Start med en best-i-klassen-plattform. Derfra kan du ikke bare nå målene dine, men overstige dem.

Finn ut mer når du kommer innom boden vår på Avfall Norges årskonferanse i Oslo den 18.–20. juni.