Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
iStock-1046954882.jpg

02 mai 2019

Hva du gjør feil med ERP-programvaren

(og hvordan du kan gjøre det riktig)

Mark Abbas - CMO

Det er naturlig å søke trygghet ved å jobbe med velkjente navn. Det gjelder også når du skal velge en stor aktør til å implementere et ERP-system (Enterprise Resource Planning system) for deg. Du tror du vet hva du får.

Generelle ERP-teknikere er det mange av, men sannheten er at det er få gode teknikere som er spesialister i avfallshåndtering og gjenvinning. Bare fordi det er en stor aktør, betyr ikke det at du er garantert den bransjeekspertisen du trenger.

Skrekkhistorier
Det finnes nok skrekkhistorier rundt om til å vite at det er noe som ikke stemmer. Dette «noe» oppdages vanligvis under implementeringen. Anslagene blir godkjent, og arbeidet begynner. Når denne store aktørens mangel på forståelse av bransjen kommer frem, kreves det ekstraarbeid, og du må godkjenne ytterligere kostnader.

Flere hindringer dukker opp, sammen med flere regninger. Når er det på tide å si stopp? Du har allerede investert mer enn du opprinnelig hadde forventet, men omdømmet ditt står på spill. Så du fortsetter. Til slutt er det ikke uvanlig å ha betalt tre ganger mer enn det opprinnelige anslaget, uten å ha fått den lovede løsningen, og i hvert fall ikke innenfor den tidsrammen du opprinnelig ble lovet. Ikke engang prøv å tenke på å integrere industrispesifikk programvare eller teknologi inn i bildet, f.eks. ruteoptimalisering, for da blir problemene enda dyrere og mer tidkrevende. 

For å unngå å skape din egen skrekkhistorie er det best å velge ERP-leverandør med omhu. Slik gjør du det.

Første leksjon: Still fokuserte spørsmål
Vokt deg for giganter. Hvis du lar deg blende av store navn med en hel hær av programvareutviklere og strategikonsulenter, er det lett å ikke oppfatte hva som står på spill her. 

Det som bør fortelle deg noe, er de nøyaktige detaljene av hva de gjør – og vi mener nøyaktige detaljer, ikke forsikringer eller påstander. Ellers kan det hende du kommer til å oppleve et meget langvarig, pinefullt og dyrt feiltrinn.

Still fokuserte spørsmål. Når du snakker med et programvarefirma, bør du fokusere på driftssiden av hva ERP-systemet ditt må være i stand til. Målet ditt er å avgjøre om programvarefirmaet forstår avfallshåndteringsbransjen og hvordan løsningen deres vil klare det du har behov for.

Hvordan fordeler du arbeid til sjåførene?
Hvordan får du informasjon tilbake fra feltet?
Hvordan fakturerer du basert på tonnasje, på minimumsmengde og på gjennomsnittlig eller faktisk vekt?
Sett opp scenarioer og se hva de svarer.

Ikke stol på demoer
De ser kanskje imponerende ut, men kan de vise til vellykkede implementeringer av programvaren sin innen avfalls- og gjenvinningsindustrien? Det har ingenting å si om de har levert til store banker eller olje- og gasselskaper uten problemer. Du må se etter bevis innen din industri, noe best-i-klassen-leverandører kan tilby.

Hva forstår de om bransjen?
En grunn til at så mange av de store aktørene sliter med å forstå avfallshåndtering og gjenvinning er at lidenskapen og kunnskapen deres ligger i produksjonsprogramvare. Produser produkter, lever dem og få betalt. Det er slik de fleste industrier fungerer. De store aktørene er eksperter på den typen ERP-programvare.

Men avfalls- og gjenvinningshåndtering er en helt annen sak.

Produsenten betaler. I praksis går vareflyten den motsatte veien av pengeflyten. ERP-programvaren din må være fullstendig bygget på dette konseptet, og for å klare det må firmaet som bygger den, kjenne industrien og alle dens indre funksjoner og variasjoner.

Et eksempel på hva som kan skje: Et ERP-system må lett kunne beregne leie for søppelcontainere. Tenk på hva som bestemmer prisene på containerne. Det inkluderer størrelsen, volumet på avfallet, typen avfall, antall dager containerne er på stedet og nødvendige tillatelser.

Det som ofte skjer med ERP-systemer som er utviklet av folk som ikke er eksperter på denne industrien, er at du taper penger. Du fakturerer ikke for alt du bør fakturere for, og når det er snakk om et stort anleggsområde, subsidierer du faktisk deler av byggeprosjektet fordi du er ansvarlig for kostnadene du ikke fakturerer for.

Det er svært lett å tape penger i denne bransjen. Hvis for eksempel et materiale ikke er korrekt klassifisert, vil du få vanskeligheter. ERP-programvaren din må kunne garantere inntekten din, det vil si at den må sikre at hver eneste transaksjon blir fakturert. Poenget er at du trenger et programvarefirma som snakker språket ditt. Dette kan bare komme innenfra din egen bransje.

Forstår de bransjens komplekse prisstruktur?
Alle ERP-programvarer har funksjoner som prisindeksering, men igjen handler det om å forstå bransjens spesifikke behov. Ta for eksempel markedsprisen på papir, som kan variere mellom et positivt og et negativt beløp fra måned til måned, selv fra uke til uke. For standard ERP-er er dette vanskelig og omstendelig. Det er enda mer komplisert når du handler i materialer.

For ERP-programvare utviklet av industrieksperter er dette en organisk del av økosystemet. Prising er støttet på et nasjonalt, regionalt og/eller lokalt grunnlag. Det er ingen heksekunst å oppdatere prisøkninger avhengig av tjenestetype, kunde eller region. Det er enkelt – eller burde være det.

Hvordan holder de seg à jour med lovgivningen?
Å være proaktiv og følge med på lovverket slik det påvirker avfalls- og gjenvinningsindustrien er utfordrende for de fleste store aktørene. Det er for tidkrevende og dyrt fra deres synspunkt. Ta for eksempel land som Spania og Belgia, der du kan være nødt til å forholde deg til seks eller syv rettsorganer med forskjellige krav til rapportering.

De store aktørene er ikke investert i å holde tritt med Belgias krav. Avfall og gjenvinning er rett og slett ikke et stort nok marked for dem. Når det skjer endringer i samsvar og lovgivning i land de ikke dekker, er det du som må fortelle dem om det. Og så koster det selvfølgelig noe å få dem til å implementere endringene.

Et ERP-programvarefirma som har erfaring i industrien, vil vite hvilke endringer som kommer. De har kontakter i styrende organer og relevante sammenslutninger og kommuniserer jevnlig med beslutningstakere. Dette er den eneste måten de kan forutse og iverksette nye regler i forkant på, i stedet for å la klienter lide under følgene av at endringer i retningslinjene ikke ble fulgt.

Hvor lett er det å integrere løsninger inn i ERP-programvaren deres?
La oss si at du valgte en skreddersydd ERP-løsning fra en stor aktør. Senere ønsker du å legge til ruteoptimalisering og kjøretøyteknologi. Mens du til å begynne med var fornøyd fordi ingen hadde et system som ditt, er nettopp dette systemet nå blitt et hodebry.

Ingen implementering er lik. Ingen datakilde er den samme. Du kan ikke bare legge til en standardløsning som ruteoptimalisering til en skreddersydd programvare. Resultatet er at hvert eneste grensesnitt må tilpasses ERP-en du har. Implementeringen av dette tar fem ganger lenger enn hvis du hadde gått direkte til en bransjespesifikk løsning med en gang. Regn med at kostnadene vil bli skyhøye.

Det er mye lettere, og det vil spare deg enormt mye hvis du rett og slett starter med en bransjespesifikk ERP-programvare, som AMCS-plattformen, og legger til de modulene du vil. Det er en sømløs løsning, utviklet spesielt for avfalls- og gjenvinningsindustrien av folk som forstår selv de minste variasjoner i sektoren.

Du kan velge å integrere AMCS’ egne moduler, som førsteklasses ruteoptimalisering, RFID, kjøretøyteknologi og veiing og identifikasjon. Det er sømløst.

Du kan også integrere hvilken som helst tredjepartsløsning inn i programvaren, som et økonomi- eller HR-system. Det er lett å gjøre. Fordelen med AMCS-plattformen er at du ikke er låst inn i noe, og alt tas hånd om for deg.

Frykt: Mindre leverandører kan ikke håndtere store etterspørsler
IoT, stordata og kunstig intelligens er ikke mysterier. Joda, de store aktørene kan tilby disse teknologiene. AMCS kan det også, ved hjelp av Microsoft Azure-plattformen. Så jo, du kan faktisk få alt det de store aktørene tilbyr, fra mindre leverandører. Med en leverandør som AMCS får du faktisk mer: kunnskapen og erfaringen fra denne bransjen. Slik er du garantert at du gjør det riktig fra starten.