Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
iStock-1128866299_household recycling.jpg

25 nov 2019

Hvordan får man (enda flere) mennesker til å resirkulere søppelet sitt?

Resirkulering av avfall er en viktig måte å redusere forurensing, CO2-utslipp og sløsing med ressurser på. Det er derfor svært positivt å se at folk i Danmark er flinke til å sortere avfallet sitt i de riktige beholderne. Men det er rom for forbedring, noe som kan gjøres med digitale løsninger og økonomiske insentiver.

For at avfallet vårt skal kunne resirkuleres riktig og effektivt er det nødvendig å kildesortere det. I 2018 sorterte 73 % av den danske befolkningen søppelet sitt (ifølge ekspertgruppen CONCITOS’ klimabarometer). Prosentandelen var den samme i 2016, noe som antyder at avfallssortering for resirkulering er blitt en god vane, som kan utnyttes til å innføre nye initiativer.

Mer avfall i byene
Det vil ikke bli mindre viktig å sortere og resirkulere avfall i fremtiden – tvert imot. Spesielt i byområder kan det være en stor utfordring for kommunestyrer og avfallshåndteringsfirmaer.

For det første øker verdens velstand, noe som betyr at enkeltpersoner produserer mer søppel – riktignok ideelt (eller kanskje vi bør si forhåpentligvis!) med mindre plast.

For det andre flytter flere og flere til byene. Det betyr at søppelmengden i disse byene øker, og vi kan nok regne med at denne trenden vil fortsette i fremtiden.

For det tredje utvikles metodene for gjenbruk og resirkulering av det vi kaster svært raskt, og mulighetene blir bare bedre. Det er derfor stadig mindre materialer som behøver å kastes. Dette hjelper i sentraliseringen av sortering og resirkulering av avfall, både for innbyggere og kommuner, og for firmaene som samler og avhender avfallet vi kaster.

Økonomien er motivasjonen
Kommuner og avfallshåndteringsfirmaer har ofte et sterkt ønske om at innbyggerne skal begynne å sortere avfallet sitt til resirkulering, i enda større grad.

 Den første og mest åpenbare måten å oppmuntre til avfallssortering til resirkulering, er selvfølgelig å foreslå flere beholdere til de forskjellige typene søppel som finnes (glass, plast, metall, papir, papp, biologisk avfall, elektronikk osv.). Rett og slett en praktisk og fysisk løsning. Men det er én sak å sette ut og fordele beholderne, noe mange kommuner i Danmark allerede gjør – det er noe helt annet å få folk til å faktisk begynne å bruke dem.

For eksempel har man klart dette på de kommunale gjenbruksstasjonene i Danmark ved å oppmuntre på forskjellige måter: De innførte mer hjelp på stedet, de forstørret størrelsen på hullene i containerne, og noen ganger plasserte de beholderen for brennbart avfall (til produksjon av energi) lengst unna – eller de ga beholderen et nytt navn for å oppmuntre folk til å kaste søppelet i beholderne for resirkulering i stedet for brenning. Resultatet taler for seg selv: Mindre enn 15 % søppel avhendet på de kommunale gjenbruksstasjonene brukes til å produsere energi gjennom brenning.

En annen måte å oppnå dette på er å bruke økonomi som motivasjon. I andre land, som Sverige og Nederland, finner du forretningsmodeller der innbyggerne ikke betaler for avfallsinnsamling gjennom skatten (som i Danmark), men i stedet betaler per kilo søppel, eller per innsamling (pay-as-you-throw). Hvis mindre søppel ender opp i den store «vanlige søppelkassen for husholdningsavfall», trenger ikke søppelet samles inn like ofte. På denne måten betaler folk mindre for å få søppelet sitt hentet hvis de er flinke til å sortere det som kan brukes til resirkulering i stedet.

Digital optimalisering
Hos AMCS kan vi tilby digitale løsningsmodeller som kan bidra til å skape en mer bærekraftig, fremtidssikker og ressurssparende metode for håndtering av avfall. Med vår skybaserte AMCS-plattform kan du velge de modulene som passer best til dine behov og behovene for innsamling av avfall til resirkulering.

Den intelligente optimaliseringsmodulen planlegger og optimaliserer rutene du bruker for å hente avfallet. Med modulene Mobil arbeidskraft og Kjøretøyteknologi får du RFID, GPS og veiing til PAYT (pay-as-you-throw)-systemet ditt. Mulighetene er utallige, uansett hva slags utfordringer du har med avfall eller resirkulering. Vi kan hjelpe deg med vår AMCS-plattform, som er utviklet av bransjeledere med flere tiår med erfaring.

Du kan lese mer om hvordan du kan optimalisere avfallsinnsamling her: AMCS-plattform