Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
Mynewsdesk1.jpg

25 feb 2019

Kan man kapitalisere jordklodens interesser?

Når vekst og miljøvennlighet går hånd i hånd

Lasse Jiborn - Commercial Director of Intelligent Optimisation

Teknik

Ønsker du å være ansvarlig for en virksomhet som bruker og gjenbruker ressurser mer effektivt - og samtidig oppnå nye vekstmål? Det er nok ingen som sier nei til det. Men hvordan får man planetens humørbarometer til å stige i takt med bunnlinjen?

Vi vet at vi må bekymre oss om planeten og klimaet, og konsepter som sirkulær økonomi prøver å slå finansdirektørens og miljøforkjempernes respektive agendaer sammen. Og det kan virke uklart siden det er vanskelig å få oversikt over detaljene, nyansene og ikke minst mulighetene for konkret handling.

Faktum er at overgangen til en mer sirkulær økonomi gir betydelige fordeler for både miljøet og økonomien, men det kan være langt fra tanke til handling. Derfor er det behov for mer klarhet og transparens i forhold til mulighetene for å optimalisere et produkt eller en tjeneste, hvor sirkulær økonomi bidrar til økt fortjeneste såvel som større miljøhensyn.

Enten du er en privat virksomhet, et offentlig organ eller en vanlig borger kan det se ut som komplekse og forvirrede beslutningsprosesser, som knytter ambisjoner om miljøhensyn til de tilgjengelige løsningene på markedet. Et godt sted å starte er derfor vårt avfall og den ruteplanleggingen det omfatter.

Når søppel er noe skitt

En av de største globale utfordringene er mengden av avfall. Vi produserer nemlig for mye avfall og mengden avfall rundt omkring i verden kommer til å eksplodere i de neste årene. Ifølge Verdensbanken produserer verdens byer mer enn 2 milliarder tonn avfall hvert år. Dette tallet ventes å stige til 3,4 milliarder tonn innen 2050. 3,4 milliarder tonn avfall! Et alarmerende tall som virkelig stiller nye krav til balansen mellom kjøp-og-kast-kulturen på den ene siden og et lukket økosystem der ingenting går til spille på den andre siden. Det er i denne sammenheng at en sirkulær økonomi utgjør en gylden mellomvei der både miljø- og veksthensyn blir vurdert.

Ruteoptimalisering er et konkret og dokumentert verktøy med et verdiskapende resultat som kan tilfredsstille finansdirektøren i tillegg til den ansvarlige for CSR (bedriftens samfunnsansvar). Med den rette digitale løsningen er det mulig å hjelpe kommuner og avfallsselskaper med å foreta betydelige besparelser som kommer miljøet - og dermed oss alle - tilgode.

Logikken bak bedre logistikk

Ved å optimalisere logistikken kan kommuner og bedrifter redusere antall kilometer de kjører. Det finnes eksempler på reduksjoner på 25 % i CO2 utslipp samt i kjøretid. Hos AMCS har vi utviklet et unikt ruteoptimeringssystem, som er utstyrt med effektive optimaliseringsalgoritmer, der systemet kan matche kravene fra samtlige bransjer - enten det gjelder distribusjon, avhenting, innsamling eller en kombinasjon av disse. Færre biler på veiene betyr mindre CO2 utslipp, mindre administrasjon, mindre kjøretid. Det er win-win-win. Og med intelligente IT-løsninger kan samtlige bedrifter med komponenter innen transport og logistikk oppnå de åpenbare fordelene ved sirkulær økonomi - og en enda bedre kundeservice og større leveringspresisjon som en positiv bivirkning.

Sirkulær økonomi innen transport og ruteoptimalisering er dermed en bærekraftig økonomisk modell som gir betydelige effektiviseringsgevinster mens selskapet forbedrer ytelsene på CSR-målene. Ved å benytte våre innovasjonsevner og digitale ferdigheter til å utvikle nye forretningsmodeller, oppnår vi et resultat som er både bærekraftig og bunnlinjeorientert.