Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
AMCS-AMEY vtech blog.jpg

Kjøretøyteknologi

20 aug 2020

Kjøretøyteknologi

Om å overvinne treghet

Fordonsteknik Vägning, kvalitetskontroll and materialhandel Teknik

Ifølge en fersk analyse fra Frost & Sullivan er ineffektiv innsamling, uregelmessig avfallshenting og effektiv sortering av avfall de største utfordringene for renovasjonsbransjen. 

«Bedrifter bør benytte IoT og Big Data for å optimalisere og øke effektiviteten i renovasjonsprosessene og styrke kundeforholdene», forteller Akshaya Gomatam Ramachandran, som er energi- og miljøanalytiker hos dette konsulentfirmaet.

Rapporten reflekterer AMCS’ egne konklusjoner fra for ett år siden, som viser at avfalls- og gjenvinningsbransjen investerer mindre enn 1 % av sine inntekter i IKT, og at de fleste selskapene investerer i anskaffelse av flere lastebiler, containere eller installasjoner.

Mer av det samme, med andre ord. Disse investeringene vil på ingen måte løse utfordringer som ineffektiv renovasjon på en banebrytende måte.

Nytenkning om strategi

Bedrifter som ennå ikke har tatt i bruk kjøretøyteknologi, må revurdere sin strategi fremover hvis de skal kunne oppnå betydelige forbedringer i effektiviteten, og dermed inntektene.  

Ifølge Contractor magazine vil kjøretøytelematikk «kunne gi minst 500 % fortjeneste av investering (ROI) når den brukes fullt ut.» Magasinet nevner effektivitet, drivstoffbesparelser og reduserte lønnskostnader som grunn til at bedrifter oppnår 100 % avkastning på bare noen få måneder. «Kjøretøytelematikk hjelper bedrifter til å spare penger på en rekke måter, slik at det ikke bør betraktes som en kostnad, men som et verktøy for å redusere kostnadene, redusere risikoen og øke omsetningen.»

Hvis telematikk – teknologi som overvåker kjøretøyer – kan gjøre det, hva kan ikke da oppnås ved å gå et skritt videre med kjøretøyteknologi?

Hva er kjøretøyteknologi?

Kjøretøyteknologi styrer kostnadene ved å gjøre veiing i kjøretøyet, identifisering av containere og renovasjonen enklere og mer effektivt.

Kjøretøyteknologi, hvis det gjøres riktig, gir deg et dypere innblikk i din virksomhet slik at du kan se hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det gir deg muligheten til å stoppe inntektslekkasje og få kontroll over kostnadene. Det dreier seg faktisk om styrking av din fremtidige virksomhet. Eksempler på kjøretøyteknologi er:

  • Radiofrekvensidentifikasjon (RFID)
    Hvis du har et kontaktfritt kort, har du allerede personlig erfaring med å bruke RFID. RFID bruker radiobølger til å lese, fange opp og samhandle med informasjon lagret på en brikke som er festet til renovasjonscontainerne. 
  • Veiing i kjøretøyet
    Kjenn den nøyaktige vekten på containerne, implementer «pay-by-waste» renovasjonstjenester, tilby varierte prisopplegg – denne teknologien gir deg mange muligheter for å øke lønnsomheten. 
  • Kjøretøycomputer og nettbrett i førerhuset
    Muligheten til å koordinere, ordne og omarbeide tidsplaner. Sjåførene kan brukes mer effektivt, basert på sanntidsinformasjon, mens sjåførene kan sende informasjon til deg tilbake i sanntid.

Hva gjør disse teknologiene?

La os se på AMCS’ kjøretøyteknologi som er klassens beste, og gir deg et fullt kalibrert og robust containerstyringssystem. Det er virkelig enkelt. Når disse teknologiene integreres, gir de sanntids visning av kjøretøyene, rutene og innsamlingens fremdrift, slik at du kan få et dypere innblikk i driften og se hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Radiofrekvensidentifikasjon (RFID)

AMCS’ RFID identifiserer og følger dine avfallscontainere. I tillegg valideres, overvåkes og optimaliseres renovasjonen. Det er dokumentert at flåtens effektivitet kan økes med opptil 25 %. Det gir deg bevis på utførte tjenester og sporer det eksakte antallet.

Ved bruk sammen med AMCS’ GPS-funksjon, kan du også forbedre ruteplanleggingen og effektiviteten i sanntid ved sporing av kjøretøyene. Smartere ruter lar deg redusere kjørelengden og selvsagt drivstofforbruket.

Veiing i kjøretøyet

AMCS’ løsninger for veiing i kjøretøyet gir deg sanntidsdata for hver container. Du kan optimere hele flåtens lasteeffektivitet slik at hver lastebil drives med full kapasitet. Du kan identifisere lønnsomme – og ulønnsomme kunder. 

Med AMCS’ bilbrovekt, for eksempel, kan du innhente og administrere vektinformasjon raskt. Gjør det mulig å følge alt innkommende og utgående materiale på vekten. Hvis du har en jevn strøm av kjøretøy som stadig kommer inn og forlater anlegget ditt, og veiing må gjøres raskt, er en dynamisk vekt et fornuftig valg. Du kan også dokumentere overholdelse av overbelastningsregler, slik at hele prosessen blir mye enklere enn før.

Mobil arbeidskraft

Dette er AMCS’ løsning med kjøretøycomputer og nettbrett i førerhuset som lar deg gi kundene et høyere servicenivå mens den samtidig forbedrer driften. Sjåførene utstyres med nettbrett som muliggjør konstant kontakt med planleggerne, slik at de kan motta informasjon om forandringer av kjøreskjema i sanntid. Resultatet er færre bomturer, samt mindre kjøreavstand, drivstofforbruk og utslipp. Det kan også øke kapasiteten på din containerflåte og automatisere faktureringssystemet.

Det handler om produktivitet

Kjøretøyteknologi kan gi en virkelig forbedring av produktiviteten på mange måter. Fra å eliminere behovet for manuell inntasting av data til sanntids koordinering med sjåførene, er alle aspekter av kjøretøyteknologi designet for å forbedre produktiviteten og redusere driftskostnadene.

Få hele historien: Webinar den 27. november

Bli med oss på en informativ chat om kjøretøyteknologi den 27. november. Du vil lære hva de ulike teknologiene kan gjøre for deg og bestemme om det er på tide å ta avfallshåndtering til et neste nivå.

MELD DEG PÅ HER!

Anmod om en demo