Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
nottingham-city-council-invests-in-new-amcs-software-and-mobile-technology-solution.jpg

06 apr 2020

Mobilenhet i førerhuset reduserer operasjonell risiko gjennom datautveksling i sanntid

AMCS mobil fanger opp handlinger overfor kunder for å levere oppdatert ruteinformasjon

Kontinuerlig og oppdatert kunde-, rute- og kjøretøyinformasjon tilgjengelig i hele organisasjonen via utveksling av data i sanntid. Slik leverer AMCS’ mobilenhet i førerhuset aktuell ruteinformasjon for å redusere operasjonell risiko og forhindre ekstra kostnader for oversette avfallsinnsamlinger. Gjennom det integrerte systemet har både planleggerne og kundeserviceagentene oppdatert informasjon tilgjengelig for dem, slik at de kan betjene kundene bedre, mer effektivt og med lavere kostnader.

  • Enhver handling sjåføren utfører overfor en kunde, deles med backoffice i sanntid, slik at sjåføren, planleggeren og telefonsenteret får øyeblikkelige oppdateringer på hver kunde, ordre og kjøretøyets posisjon
  • Dokumenter som en ruteliste, foto og GPS-sporing er alltid tilgjengelig for både planleggeren og kundeserviceagenten som bevis på at en sjåfør har vært der, og hvorfor, for eksempel, en beholder ikke ble tømt
  • Denne informasjonen støtter en tydelig service-oppdatering, som forbedrer kundeservice og reduserer ekstra kostnader som følge av tilbakeringing til kunder
  • Planleggeren har en oversikt over ordrestatusen, slik at vedkommende øyeblikkelig kan overføre ordrer til en annen sjåfør, eller legge inn ad hoc-ordrer til den sjåføren som passer best og dermed skape driftseffektivitet

Integrert mobilsystem gir omfattende innsikt i driften

Noen av fordelene ved et integrert mobilsystem er å ha oversikt over hver ordre og synlighet av posisjonen til hver bil. Dette er tilgjengelig via datautvekslingen i sanntid mellom mobilenheten i førerhuset og det sentraliserte ERP-systemet. Det er spesielt disse funksjonene som reduserer operasjonell risiko for avfalls- og gjenvinningsfirmaer, forklarer produktsjef i AMCS Ken Tierney.» Enhver handling sjåføren utfører overfor kunden, registreres og overføres til backoffice i sanntid. Dette gir sjåføren og driftspersonalet, som kundeserviceagentene, øyeblikkelige oppdateringer på hver kunde, ordre og kjøretøyets posisjon. Det reduserer risikoen for at en sjåfør overser en avfallsbeholder, ettersom all informasjonen vises tydelig og intuitivt på enheten. I tillegg fjerner det kostnadene av å måtte hente det oversette avfallet.»

Oppdatert informasjon om ordreadministrasjon er viktig for bedrifter. «Hele dagen vet planleggeren når sjåføren har tømt en beholder, og hvis ikke – hvorfor. Kanskje beholderen ikke var satt ut eller ikke tilgjengelig, eller innkjøringen til stedet var blokkert. I alle tilfeller kan planleggeren bevise hvorfor beholderen ikke ble tømt, med funksjoner som tar bilder og foretar merknader, som alle har tids-, dato- og GPS-angivelse. Denne informasjonen er tilgjengelig for både planleggeren og kundeserviceagenten for å støtte klar kommunikasjon og serviceoppdateringer til kunder. Dette vil forbedre servicenivået for disse kundene.  Det stopper også tilbakeringinger fra kunder og behovet for å foreta interne granskninger, siden all informasjonen er lett tilgjengelig.»

Reduksjon av risikoen for å kjøre ineffektive ruter

Ifølge Tierney reduserer den alltid tilgjengelige informasjonen i sanntid også risikoen for å ikke fullføre avfallsinnsamlingen innen fastsatt tid. «Planleggeren har en oversikt over hvilke ordrer som er gjennomført og vet om en sjåfør ligger foran tidsskjemaet eller, enda viktigere, om vedkommende er forsinket. Når planleggeren vet hvordan bilene ligger an i forhold til planleggingen (faktisk i forhold til planlagt), kan vedkommende reagere fortere. For eksempel kan han eller hun øyeblikkelig tildele en ordre til en annen sjåfør eller legge inn ad-hoc-ordrer til den mest egnede sjåføren. Dette både skaper driftseffektivitet og reduserer kostnadene av enkeltturer og dyre turer på en gang.»

AMCS mobil reduserer også risikoen for å kjøre ineffektive ruter, sier Tierney. «På papir planlegges rutene på en måte som planleggeren synes er best basert på adresser, gater eller kundeordrer som legges til ruten. Med mobilappen spores den faktiske rekkefølgen sjåføren betjente kundene på ruten, og dette kan brukes til å omorganisere ruten til hvordan en erfaren sjåfør kjørte den. Denne rekkefølgen kan brukes av nye sjåfører for å sikre at de fullfører ruten så effektivt som mulig. I tillegg kan all sanntidsinformasjon innhentet av mobilappen, mates inn i ruteoptimaliseringsløsningen, som produserer ytterligere ruteeffektivitet.»