Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
AES helper with bins and truck

09 apr 2020

Optimalisering av hovedruter fører til besparelser på 10 til 20 % i avfallsinnsamling

AMCS Route Planner fører til at flere ordrer blir utført med de samme ressursene

Avfallsinnsamlingsruter for husholdnings- og næringsavfall kan planlegges 10 til 20 % mer effektivt. Dette fremgår av forskjellige case-studier som er utført i Sverige, Irland og Belgia. Det positive resultatet oppnås ved å optimalisere hovedruter med AMCS’ ruteplanlegger og resulterer både i kostnadsbesparelser og at flere ordrer kan utføres med de samme ressursene. I tillegg bidrar ruteoptimalisering til bedre kundeservice ved å gi bedre informasjon til kundene. Dessuten har det en positiv effekt på omsetningen, siden nye kunder kan svært effektivt inkluderes i eksisterende ruter.

  • AMCS’ ruteplanlegger har muligheten til å legge inn tusenvis av ordrer i en ny hovedrute for avfallsinnsamling fra både husholdninger og næringer
  • Den smarte optimaliseringsprogramvaren kan håndtere ekstreme datamengder til planlegging med høy tetthet og mange avfallsspesifikke planleggingskrav
  • Blant de mange planleggingsfunksjonene har den kapasiteten til å utføre periodisk hovedruteoptimalisering med forskjellige sesongbaserte planer
  • Ruteplanleggeren legger til nye kunder på det mest effektive stedet i de eksisterende rutene
  • Løsningen har forbedret lønnsomhet og kundeservice for for eksempel AES Irland, som har ført til en kostnadsreduksjon på 15 %
  • Andre eksempler på forbedret effektivitet er en økning på 5 til 10 % i antall avfallsbeholdere tømt per time for SITA Belgia og en reduksjon på 10 % i antall ruter for Ragn-Sells Sverige

Kraftig, avansert optimalisering av hovedruter 

Gir muligheten til å legge inn tusenvis av ordrer i en ny hovedrute og samtidig håndtere ekstreme datamengder for planlegging med høy tetthet og mange avfallsspesifikke planleggingskrav. Denne ruteplanleggeren fra AMCS er et svært kraftig, avansert optimaliseringssystem for både husholdnings- og næringsavfallsruter. Algoritmene som utfører ruteoptimaliseringen er spesielt utviklet for avfallshåndteringsbransjen.

Den smarte optimaliseringsprogramvaren gir bedrifter en rekke planleggingsfunksjoner, som utføring av en periodisk hovedruteoptimalisering med forskjellige sesongbaserte planer, og effektiv inkludering av nye kunder i de eksisterende hovedplanene, med sekvensoptimalisering og geokoding. Andre funksjoner er levering av ordrepriser og tidsluker under ordre og planlegging basert på faste besøksmønstre med tillatelse til å flytte tidsplaner fra en dag til en annen

Smart optimaliseringsprogramvare bidrar til overlegen effektivitet

Med den store pakken med funksjoner bidrar optimaliseringsløsningen til overlegen effektivitet gjennom periodisk hovedruteoptimalisering og optimal administrering av kundefrafall. Den endrer på vanskelighetene ved å håndtere komplekse forretningsregler og enorme datamengder til konkurransedyktige fortrinn. Bedrifter vil oppnå verdifull prosessoptimalisering og standardisering.

Avfallshåndteringsfirmaer med AMCS’ ruteplanlegger har også utbytte av andre fordeler, som en reduksjon i antall kjøretøy og/eller sjåførskift på 5 til 25 %, en reduksjon i antall kilometer, kjøretid og CO2-utslipp på 5 til 30 % og en reduksjon i tid brukt på 25 til 90 % per ruteoptimalisering. Nylige eksempler på effektivitetsforbedringer fra bedrifter inkluderer en økning på 5 til 10 % i antall avfallsbeholdere tømt for SITA Belgia, en reduksjon på 10 % i antall ruter for Ragn-Sells Sverige og 15 % i kostnadsreduksjon per løft for AES Irland.

Case-studie AES Irland

AES Irland bruker ruteplanleggeren til å optimalisere hovedruter både til husholdning- og næringsavfallsinnsamling. Irlands ledende leverandør av avfallshåndtering og gjenvinningstjenester utviklet aldri tidligere noen nye hovedruter, fremgår det av forklaringen til Darren Sadler, transport- og logistikksjef ved AES. «Rutene ble planlagt av sjåførene, basert på lokal kunnskap. Derfor var rutene noe ineffektive og svært vanskelige å gjennomføre for midlertidig ansatte, som ofte overså beholdere.»

Ifølge ham var det avgjørende å optimalisere tjenestedager for å oppnå best mulige resultater og lære av feilene deres. «Systemet har forbedret lønnsomheten og kundeservicen kraftig», sier Sadler. «Dette resulterte ikke bare i en reduksjon i kostnader per løft på ca. 15 %, men fjernet også 100 % av ad hoc-rutene for å hente oversette beholdere, som var de dyreste rutene. Fordi antallet oversette beholdere er redusert, er dessuten kundeservicen forbedret med AMCS’ ruteplanlegger. Ifølge case-studien kan AES nå også påta seg et stort antall nye kunder med eksisterende kjøretøy og uten ekstra investeringer i hverken den eksisterende bilparken eller arbeidsstyrken, som planleggere og sjåfører.

AMCS Platform

AMCS Route Planner er en del av AMCS’ intelligente optimaliseringsløsning, en av de seks løsningene på AMCS-plattformen. AMCS-plattformen tilbyr en fullstendig integrert ende-til-ende-portefølje med løsninger til å håndtere avfalls- og gjenvinningssyklusen. Løsningene omfatter forretningadministrering, intelligent optimalisering, mobil arbeidsstyrke, kjøretøyteknologi, digitalt engasjement og AMCS’ analyse. Disse bransjespesifikke løsningene er utviklet for å støtte AMCS-plattformens strategi, som fokuserer på å drive omsetningsvekst, marginøkning, driftseffektivitet og bærekraft. AMCS lever opp til disse ordene med et produkt- og utviklingsteam på rundt 200 personer og for tiden investerer vi 20 % av den totale omsetningen i produktutvikling.