Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
Veolia photo credits.jpg

06 apr 2020

Pilotprosjekt: gjennom guidet navigasjon er ruteinformasjon digitalt tilgjengelig for tyske Veolia-sjåfører

Sjåfører er begeistret over et mobilt system for dør-til-dør-innsamling av papir og papp

Sjåførenes erfaring på hvordan rutene kjøres på en mest mulig effektiv måte, er nå digitalt tilgjengelig for alle andre kolleger. «For Veolia Tyskland er dette en av de viktigste fordelene med guidet navigering», sier Malte Zinke, prosjektleder i logistikk, som på vegne av Veolia Umweltservice Süd GmbH leder et nylig startet pilotprosjekt med AMCS Guided Navigation (guidet navigasjon) i den tyske delen av Coburg. På forespørsel, svarer han på flere spørsmål, blant annet hvorfor Veolia Tyskland besluttet å starte pilotprosjektet med AMCS Guided Navigation (guidet navigasjon), og hva han mener er de viktigste fordelene med det mobile systemet.

  • Veolia Tyskland startet et pilotprosjekt med guidet navigasjon for dør-til-dør-innsamling av papir og papp
  • Informasjon fra erfarne sjåfører om hvordan man skal kjøre ruter ble gjort tilgjengelig digitalt for alle sjåfører
  • Sjåfører skulle ønske at denne funksjonen var tilgjengelig for dem før
  • Veolia Tyskland forventer å redusere antall avfallsinnsamlinger med 10 til 15 %
  • Guidet navigasjon bidrar kontinuerlig til kundeservice
  • Veolia Tyskland er utstyrt med muligheter til å forbedre sin innsamlingsytelse kontinuerlig
  • En annen merverdi er å overholde evnen til å raskt kunne gi nødvendig informasjon til de kommunale avfallsselskapene, öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE, offentlig avfallshåndteringsselskap)

 Hvor mange søppelbiler er utstyrt med AMCS Guided Navigation?

Dette er et pilotprosjekt for guidet navigasjon i distriktet Coburg for dør-til-dør-innsamling av papir og papp. Et par kjøretøy og sjåfører har blitt valgt for dette pilotprosjektet. Hvis resultatene er vellykket, vil pilotprosjektet bli utvidet til samtlige kjøretøy som brukes i distriktet.

Hvordan ble Veolias innsamlingsprosess organisert uten guidet navigasjon?
Opprinnelig ble ruter strategisk planlagt, og så ble innsamlingsdager i de enkelte kommunene ført opp på en avfallskalender. Basert på det, ble sjåfører og lastere tildelt til de tilgjengelige kjøretøyene. På grunn av sin erfaring, kan de rutene ut og inn. En av ulempene ved denne typen avfallsinnsamling er mangelen på fleksibilitet og at sjåførene bare kan brukes på et begrenset antall ruter. I tilfelle sykdom eller ferie, må sjåfører med mindre erfaring tas i bruk og de må bli utstyrt med nødvendig informasjon for å utføre jobben, for eksempel kart og rutelister.

Hvorfor valgte Veolia guidet navigasjon?
Med guidet navigasjon, håper vi at erfarne sjåførers kjennskap og erfaring med ruten kan bli digitalisert slik at informasjon blir tilgjengelig til enhver tid for alle andre sjåfører, inkludert de uten erfaring. På den måten kan vi forsikre våre kunder om at vi kan gi dem best mulig service, og at innsamlingsytelsen stadig kan forbedres. 

Hvordan har sjåfører reagert på guidet navigasjon?
Faktisk, så skulle sjåførene ønske at denne funksjonen var tilgjengelig for dem før. Dessuten bidrar guidet navigasjon til et trygt arbeidsmiljø for sjåførene. Informasjon til sjåfører er ikke lenger kun tilgjengelig i form av kart og gateliste, men også i taleform. Etter min mening, øker dette kjøresikkerheten kraftig fordi sjåføren har begge hendene på rattet hele tiden. 

Hva er resultatene så langt?
Vi forventer å spare cirka 10 til 15 % av sjåførenes tid hvis sjåfører uten erfaring bruker guidet navigasjon. Når det oppstår feil under utførelse av ordre, kan sjåfører nå falle tilbake på den informasjonen som de mottar digitalt. For alle andre ruter, vil vi være i stand til å opprettholde samme nivå på kundeservice. 

Hvordan bidrar dette til å bedre tjenestetilbudet til innbyggerne?
Guidet navigasjon reduserer risikoen for å gjøre feil, for eksempel at man glemmer en kontainer, slik at det kommer færre klager fra kunder. Bortsett fra det, kan man med guidet navigasjon svare på spørsmål fra kunder som for eksempel hvorfor en kontainer ikke er tømt på en bestemt adresse, og på hvilken dato kontaineren sist ble tømt. For oss, vil denne relevante funksjonen gjøre det mulig for oss å tilby merverdi til örE (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, offentlig avfallshåndteringsselskap). Hvis vi har spørsmål om når våre biler har vært i angitte gater eller på bestemte adresser for å samle inn avfall, kan vi raskt gi informasjonen slik at disse henvendelsene kan behandles raskt og transparent. Dette krever ikke engang at man bruker et identifikasjonssystem for å kunne bevise historikken, når det kommer et spesifikt krav i tillegg. 

Hvordan bidrar guidet navigasjon til Veolias forretningsdrift?
Med guidet navigasjon bidrar AMCS til å bedre en rekke forretningsdrifter hos Veolia, som mindre tid på opplæring av sjåfører, deling av informasjon på en digital plattform og forbedring av kvaliteten på tjenesten, for eksempel ved å unngå at kontainere blir glemt. I tillegg til det, bedrer guidet navigasjon sikkerheten til både folk og sjåfører på grunn av forhåndsplanlagte ruter, og med det forbedrer trafikksikkerheten generelt.

Veolia er kjent over hele verden for behandling av fast eller flytende ufarlig eller farlig avfall. Selskapet er involvert i hele livssyklusen til avfallet, fra innsamlingen til sortering/behandling for gjenvinning, og de har gjenvinning av ressurser som sin prioritet. Som interessent i sirkulær økonomi, utvikler Veolia innovative løsninger for å øke proporsjonen av gjenvinning av avfall og omdannelse av avfall til materie eller energi.