Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
VP_06905-HDR.jpg

25 mar 2020

Smart optimalisering grunnlaget for tømming av Omrins underjordiske beholdere

Ordreinformasjonsstatus i sanntid brukes til å justere innsamlingstider

Omrin har stor tro på at dynamisk tidsplanlegging og ruteoptimalisering gjør at kjøreledere kan organisere tømmingen av underjordiske beholdere raskere, samtidig som de kan få fordeler av et stressfritt arbeidsmiljø. «AMCS’ intelligente optimalisering gjør det også mulig for avfallsinnsamlings- og behandlingsselskapet å samle inn avfall mer effektivt», sier bedriftsrådgiver Natasja Vemmer. «Dette har ført til at fyllnivået har økt fra 60 til 80 prosent, og gjennomsnittsvekten av innsamlet avfall har økt fra 260 til 300 kilo per beholder. Ikke bare det, dynamisk planlegging sparer oss for et betydelig antall turer, noe som har redusert antall kjørte kilometer, og dermed også CO2-utslippet. Vi i Omrin mener at dette er viktig, ettersom vi står for et bærekraftig samfunn og en sirkulær økonomi.»

  • Omrin samler inn og behandler avfall fra ca. 207 000 husholdninger i 32 kommuner
  • Innsamling av husholdningsavfall omfatter 2150 underjordiske beholdere
  • Planlegging og optimalisering av innsamlingsrutene med AMCS’ intelligente optimalisering
  • Innsikt i sanntid i innsamlingsstatus og kjøretøyposisjoner
  • Dynamisk planlegging og optimalisering, selv mens innsamlingen pågår
  • Mer effektiv innsamling fører til en økning i fyllnivået fra 60 til 80 prosent, og gjennomsnittsvekten av avfallet fra 260 til 300 kilo per beholder
  • Raskere planlegging, så det er mer tid til annet arbeid, som optimalisering av ruter
  • Redusert miljøbelastning på grunn av mindre kjøring og kutt i CO2-utslipp

Flere grunner til å automatisere innsamling

Noen underjordiske beholdere ble tømt for sent, så innbyggere la igjen søppelsekker ved siden av dem, mens andre underjordiske beholdere, som nesten ikke hadde noe avfall, ble tømt likevel. For Omrin, avfallsinnsamlings- og behandlingsselskapet i Nord-Nederland, var dette to av konsekvensene av å bruke faste ruter som grunnlag for tømming av de fleste underjordiske beholderne. «Vi var alltid på den trygge siden», sier bedriftsrådgiver Natasja Vemmer. «Det betydde for eksempel å tømme underjordiske beholdere selv om de bare var 60 prosent fulle.»

At det var flere grunner til avgjørelsen å automatisere denne prosessen, kommer tydelig frem. «Å planlegge ruter hver dag var mye arbeid for kjørelederteamet vårt. I tillegg pleide vi å få klager på at sjåførene var blitt sendt til beholdere som bare var halvfulle. Noen ganger måtte de kjøre gjennom hele byen for å gjøre det, noe som betydde unødvendige ekstra kilometer. I tillegg til alt det, håpet vi å redusere mengden av avfall som ble lagt igjen ved siden av beholdere.»

Tømming på grunnlag av innholdsvekt og antall ganger innkastluken er åpnet

I dag er situasjonen svært annerledes. Omrin tømmer 2150 underjordiske beholdere i driftsområdet sitt etter fyllnivåene, som er beregnet ut fra antall ganger innkastlukene er blitt åpnet samt historiske data, inkludert innholdsvekt. Innholdet i den underjordiske beholderen veies på innsamlingsbilen. Etter tømming blir vekten automatisk overført fra datamaskinen i kjøretøyet til kontoret, der den blir behandlet av administrasjonssystemet.

Neste dags ruter opprettes automatisk ved hjelp av fyllnivådataene som overføres til AMCS-systemet over natten. «Det eneste kjørelederen må gjøre da, er å sjekke rutene og foreta justeringer der det måtte være nødvendig; for eksempel hvis vi har fått en melding om at en beholder er full, kreves det en ekstra tømming.» Natasja forklarer videre at det at systemet måtte integreres, var klart fra starten av. «Vi har noen prinsipper her i Omrin. For det første prøver vi å holde antallet menneskelige handlinger på et minimalt nivå, og for det andre vil vi sikre at informasjon er tilgjengelig i hele organisasjonen.»

Raskere planlegging og stressfri kjørelederavdeling

Den smarte programvaren optimaliserer innsamlingsruter ved hjelp av en enestående samling algoritmer. Det gjør det mulig med overvåking i sanntid hele dagen, både av ordrestatusen og kjøretøyenes posisjon, inkludert hvor langt de er kommet i tidsplanene sine. Det å ringe sjåførene for å spørre om statusen på ordrene deres hører derfor fortiden til og betyr at det er mindre stress i kjørelederavdelingen.

En annen fordel av intelligent optimalisering er at kjørelederne kan vie mer oppmerksomhet til planleggingsprosessen, og særlig til optimalisering av innsamlingsruter, som Natasjas forklaring avslører. «Dessuten kan planleggingsprosessen skje raskere, slik at kjørelederne får mer tid til annet arbeid, som den funksjonelle administrasjonen av programvaren. For eksempel kan de undersøke om vi kan oppnå enda bedre resultater hvis enkelte parametre blir justert litt. Kjørelederteamet har tid til å finne ut av dette.»

Økning i fyllnivå og reduksjon i antall innsamlingsturer

Natasja forklarte videre at for Omrin har AMCS’ intelligente optimalisering hovedsakelig ført til en mer effektiv innsamling av avfall. «For eksempel har antallet ganger underjordiske beholdere tømmes, gått betraktelig ned. Vi har også sett en skarp økning i fyllnivået, fra 60 til 80 prosent, noe som betyr at det er blitt en økning i vekten av avfall som samles inn. Før var gjennomsnittsvekten på avfallsinnholdet i beholderne når de ble tømt, 260 kilo. Etter innføringen av AMCS’ intelligente optimalisering gikk dette opp til 300 kilo av gangen.»

Alt i alt sparer derfor dynamisk planlegging et betraktelig antall turer, så bilene våre kan brukes andre steder. «Det er viktig», sier hun. «Hvis antall underjordiske beholdere øker, kan vi tømme dem med samme antall biler. Før brukte vi alle våre ressurser. Antallet kilometer kjørt og CO2-utslippene er også redusert. Dette er også viktig for Omrin, ettersom vi står for et bærekraftig samfunn og en sirkulær økonomi. Omrin var det mest bærekraftige selskapet i Nederland i 2019, og vi vil gjerne fortsette å være det. En annen positiv effekt av intelligent optimalisering er at vi har mindre avfall som legges igjen ved siden av beholderne. Imidlertid vi kan ikke si helt sikkert om dette bare er et resultat av ruteoptimalisering, fordi vi kjørte en kampanje som skulle sette en stopper for det.»

Fremtidige utfordringer

En økning i antall underjordiske beholdere i driftsområdet og tømming av dem i henhold til ruteoptimalisering er en av planene som Omrin ser for seg i årene fremover. «Det er absolutt en utfordring», sier Natasja. «Hver økning innebærer å sikre at grunnlaget er solid og passe på at vi bygger opp historiske data. For eksempel må vi finne ut hvor mange ganger innkastluken kan åpnes før en underjordisk beholder er full. Når vi har lagt inn den informasjonen i AMCS-programvaren, regner den ut den optimale innsamlingsplanen og planlegger rutene deretter. Den tar også hensyn til «må ta»-beholderne, som det haster med å tømme, og «kan ta»-beholderne, som vi kan tømme hvis tidsplanen tillater det.»

Når rutene optimaliseres, er «hva om»-scenarioene som er bygget inn i programvaren, også viktige. «De brukes til å gjøre det mulig å legge inn ekstra innsamlingsstopp», forklarer Natasja. «Dette kommer inn i bildet når vi for eksempel forventer at beholderne vil være ekstra fulle, som på 2. påskedag. Med AMCS kan vi forflytte innsamlinger; noen til fredag eller lørdag før påske og noen til tirsdagen etter. Før var alle ekstra innsamlinger på lørdager. Dette ga kjørelederne og sjåførene ekstra arbeid. AMCS gir klarhet og reduserer stress for kjørelederne. Det er helt klart en forbedring i forhold til det gamle systemet.»

Effektiv avfallsinnsamling øker fyllnivåer og innsamlingsvekt

AMCS’ intelligente optimalisering har ført til betydelige gevinster for Omrin. Dynamisk planlegging og ruteoptimalisering har gjort det mulig med mer effektiv innsamling og har økt fyllnivået fra 60 til 80 prosent, mens gjennomsnittsvekten på det innsamlede avfallet har økt fra 260 til 300 kilo per beholder. Dessuten kan planleggingsprosessen skje fortere, slik at det er tid til andre aktiviteter, som den funksjonelle administrasjonen av programvaren og justering av parametre for å oppnå enda bedre resultater. Ikke bare det, dynamisk planlegging sparer et betydelig antall turer, noe som skjærer ned på både kilometer kjørt og CO2-utslipp. Dermed hjelper AMCS’ intelligente optimalisering Omrin med å oppnå sine bærekraftige mål og på den måten støtte avfallsinnsamlings- og behandlingsselskapets engasjement i å bygge en sirkulær økonomi.

Innsatsvilje for gjenvinning i lukket kretsløp

Omrin betyr «gjenvinningssløyfe» på frisisk, noe som også vitner om firmaets innsatsvilje for gjenvinning i lukket kretsløp. Firmaet bruker smarte sorteringsteknikker og høyteknologiske kraftanlegg til dette formålet. Ett eksempel er det grønne gasskraftverket i Heerenveen, som leverer til 10 000 husholdninger samt 1 million kubikkmeter med grønn gass til firmaets egne kjøretøy. Over 70 prosent av det innsamlede avfallet blir behandlet slik at det er egnet for gjenbruk – for hele landet er dette tallet 50 prosent.