Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
iStock-1175109823 C&D Webinar 2020.jpg

Utfordringer ved avfallshåndtering fra anlegg og byggeplasser

Se webinaret online

Bygg- og anleggsavfall er ansvarlig for 30 % av avfallet som produseres i Danmark. Mange av materialene vi produserer som er en del av det har høy verdi, som metaller, glass, tre og betong. Likevel går mange av disse materialene til spille, noe som selvfølgelig ikke er bærekraftig. Delta i webinaret vårt, der vi vil diskutere mulige løsninger som er utviklet spesielt for byggebransjen for å oppnå maksimal verdi og effektivitet. Vi vil bl.a. diskutere: 

  • Utfordringer når man håndterer avfall fra anlegg og byggeplasser 
  • Hvordan man kan forbedre gjennomsiktigheten i hele forretningskjeden 
  • Hvordan man kan forbedre logistikken og gjøre avfallshåndteringen økonomisk attraktiv på en bærekraftig måte

Dette AMCS-webinaret vil handle om hvordan man forbedrer logistikken for avfallet. Vi viser deg hvordan smarte teknologier, som f.eks. en ERP-plattform spesialutviklet for avfallsbransjen, kan automatisere og standardisere de nødvendige prosessene, noe som resulterer i betydelige kostnadsbesparelser og reduksjon av miljøbelastningen.

Dessuten er det mulig å forbedre logistikken med intelligent ruteplanlegging og -optimalisering. Intelligent Optimisation er AMCS' standardløsning for ruteplanlegging i sanntid, transportoptimalisering og utførelse av distribusjons- og innsamlingsruter. Løsningen kan bidra til å optimalisere planlegging, redusere kjørte kilometer, få lavere drivstoffkostnader og derved redusere CO2-utslippet.

AMCS-plattformen – en integrert og samlet løsning for hele bedriften din
Sist, men ikke minst, vil webinaret utforske fordelene ved å ha ruteoptimalisering og mobil teknologi i lastebilene kombinert med et bransjespesifikt ERP-system for å optimalisere tjenesten, ved f.eks. veiing, fotografering og oppfølging. Ved å utstyre sjåførene med nettbrett kan de få digitale oppdateringer av ruteplanene og samhandle elektronisk med kontoret i sanntid.