Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk

Webinar On Demand: Nye og mer komplekse utfordringer ved planlegging av renovasjon

For kommuner, renovasjonsselskaper og avfallstransportører

Watch the webinar on demand now!

CLICK HERE

 

Økningen i gjenvinning av avfall betyr også at det stilles høyere krav til sortering, sporing og kvalitetssikring for de ulike avfallsfraksjonene.

For kommuner betyr det hyppigere renovasjon fra husholdninger med varierende frekvenser for å håndtere avfallsfraksjoner. Det øker kommunenes behov for optimalisering og planlegging av renovasjonsruter.

Utviklingen innebærer også at gjenvinningsstasjoner og bedrifter trenger flere beholdere og avfallsbeholdere enn noen gang før, og dette vil i sin tur kreve en fleksibel og dynamisk tilnærming når man planlegger og utfører renovasjonen.

AMCS Intelligent Route Optimisation-løsning har bevist at den hjelper kommuner, renovasjonsselskaper og avfallstransportører ved å redusere tiden som brukes på transportplanlegging, utføring og oppfølging med 20-50 %.

SE VORES WEBINAR ONLINE NÅR DU VIL!

Spørsmål

Hvis du har spørsmål angående webinaret, ta gjerne kontakt med Cecilie Hagelund på telefon +45 3163 8724 eller e-post: cecilie.hagelund@amcsgroup.com.

 

Systemet kan blant annet sørge for:

  • Automatisk planlegging og optimalisering av komplekse hovedruter med mange stopp og ulike avfallsfraksjoner
  • Forutsigelse av det mest optimale tidspunktet for henting av RoRo og underjordiske containere
  • Optimalisering i sanntid og opprettholdelse av en tett forbindelse mellom backoffice og sjåføren
  • Automatisk overvåking og oppfølging av uregelmessigheter i tjenesten

Noen typiske fordeler for våre kunder:

  • 5-25 % reduksjon av kjøretid, CO2-utslipp og kjørt avstand
  • 5-15 % reduksjon av antall kjøretøy og/eller sjåførskift
  • 20-50 % reduksjon i tid som brukes til planlegging, utførelse og oppfølging
  • Økt kundeservicenivå

Gå ikke glipp av muligheten til å få vite hvordan du kan oppnå et høyere kvalitetsnivå, og spare tid og ressurser på renovasjon.

Anmod om en demo