Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
Fordon_Sundbyberg_4.jpg

21 mai 2019

Ragn-Sells og AMCS Group inngår partnerskap for å muliggjøre intelligent bilpark- og logistikkoptimalisering

Når vekst og miljøvennlighet faktisk går hånd i hånd

Ragn-Sells har valgt AMCS Group som sin logistikk- og transportplanleggingspartner for å få hjelp til optimalisering av avfallsinnsamling fra kommersielle virksomheter og anleggsvirksomheter samt håndtering av farlig avfall. AMCS og Ragn-Sells samarbeider nå om å implementere AMCS’ løsning for bilparkadministrering hos Ragn-Sells.

«Etter en grundig gjennomgåelse av flere leverandører av programvare for transportoptimalisering viste det seg at AMCS’ løsning ville egne seg best til Ragn-Sells driftsbehov», sier Vidar Svenning Olsen, driftsdirektør hos Ragn-Sells.

Ragn-Sells har en omfattende logistikkdrift og -nettverk med gode muligheter for optimalisering, noe som ikke bare vil hjelpe firmaet med å redusere kostnader, men også gagne miljøet ved at karbonfotavtrykket deres reduseres.

«Avfallshåndtering og -transport krever en utvidet måte å planlegge på, sammenlignet med vanlig distribusjon, og med AMCS’ elegante og brukervennlige grensesnitt ser vi lyst på fremtiden», fortsetter Vidar Svenning Olsen fra Ragn-Sells.

Den valgte AMCS-løsningen består av en ruteplanleggingsmodul til forhåndsutførelse av hovedruteoptimalisering, en driftsplanleggingsmodul for dynamisk ruteoptimalisering og rutevedlikehold, ad hoc-bestillinger og optimalisering i sanntid med live-overvåking, og sist, men ikke minst, beregnede ankomsttider i sanntid. Løsningen inneholder også flere mindre tilleggskomponenter som vil gi ekstra muligheter – en mobil løsning for sjåfører, en nettportal for transportørene og en live GPS-sporingsportal.

AMCS er engasjert i å hjelpe avfallshåndterings- og gjenvinningsfirmaer over hele verden med å redusere karbonfotavtrykkene sine ved å optimalisere logistikk- og transportvirksomhet. Ved å bruke programvareløsninger som intelligent ruteoptimalisering kan avfalls- og gjenvinningsindustrien kombinere vår tids sirkulære økonomimål med samfunnsansvars- og forretningsmål i fremtiden. Som Lasse Jiborn, leder for intelligent optimalisering hos AMCS kommenterte:

«AMCS er glade for å kunne jobbe med Ragn-Sells mot en mer effektiv fremtid med digital transformasjon og miljøvennlighet. Det er avgjørende at store aktører som Ragn-Sells leder an i en avfallshåndteringsbransje som har vist seg å være tilbakeholden overfor endringer.»

Anmod om en demo

Groningen truck underground bins

Sustainable waste collection in liveable cities using forecasting algorithms

Free webinar for municipalities, waste management companies and waste transporters

Join us for a free webinar hosted by Martijn Schimmer as he explores the advantages of using intelligent route optimisation software for collecting your containers (above and/or underground) on 18 June 2019. Sign up now

Register for the webinar here