Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
Fordon_Sundbyberg_4.jpg

21 mai 2019

Ragn-Sells og AMCS Group inngår partnerskap for å muliggjøre intelligent bilpark- og logistikkoptimalisering

Når vekst og miljøvennlighet faktisk går hånd i hånd

Ragn-Sells har valgt AMCS Group som sin logistikk- og transportplanleggingspartner for å få hjelp til optimalisering av avfallsinnsamling fra kommersielle virksomheter og anleggsvirksomheter samt håndtering av farlig avfall. AMCS og Ragn-Sells samarbeider nå om å implementere AMCS’ løsning for bilparkadministrering hos Ragn-Sells.

«Etter en grundig gjennomgåelse av flere leverandører av programvare for transportoptimalisering viste det seg at AMCS’ løsning ville egne seg best til Ragn-Sells driftsbehov», sier Vidar Svenning Olsen, driftsdirektør hos Ragn-Sells.

Ragn-Sells har en omfattende logistikkdrift og -nettverk med gode muligheter for optimalisering, noe som ikke bare vil hjelpe firmaet med å redusere kostnader, men også gagne miljøet ved at karbonfotavtrykket deres reduseres.

«Avfallshåndtering og -transport krever en utvidet måte å planlegge på, sammenlignet med vanlig distribusjon, og med AMCS’ elegante og brukervennlige grensesnitt ser vi lyst på fremtiden», fortsetter Vidar Svenning Olsen fra Ragn-Sells.

Den valgte AMCS-løsningen består av en ruteplanleggingsmodul til forhåndsutførelse av hovedruteoptimalisering, en driftsplanleggingsmodul for dynamisk ruteoptimalisering og rutevedlikehold, ad hoc-bestillinger og optimalisering i sanntid med live-overvåking, og sist, men ikke minst, beregnede ankomsttider i sanntid. Løsningen inneholder også flere mindre tilleggskomponenter som vil gi ekstra muligheter – en mobil løsning for sjåfører, en nettportal for transportørene og en live GPS-sporingsportal.

AMCS er engasjert i å hjelpe avfallshåndterings- og gjenvinningsfirmaer over hele verden med å redusere karbonfotavtrykkene sine ved å optimalisere logistikk- og transportvirksomhet. Ved å bruke programvareløsninger som intelligent ruteoptimalisering kan avfalls- og gjenvinningsindustrien kombinere vår tids sirkulære økonomimål med samfunnsansvars- og forretningsmål i fremtiden. Som Lasse Jiborn, leder for intelligent optimalisering hos AMCS kommenterte:

«AMCS er glade for å kunne jobbe med Ragn-Sells mot en mer effektiv fremtid med digital transformasjon og miljøvennlighet. Det er avgjørende at store aktører som Ragn-Sells leder an i en avfallshåndteringsbransje som har vist seg å være tilbakeholden overfor endringer.»

Anmod om en demo