Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
RenoNorden - Bernt Furfalt.jpg

RenoNorden optimaliserer renovasjon med implementering av AMCS-løsning

17 apr 2018

RenoNorden optimaliserer renovasjon med implementering av AMCS-løsning

AMCS, verdens ledende leverandør av integrert programvare og kjøretøyteknologi innen renovasjon og resirkulering, har utvidet sin virksomhet i Norden ved å implementere sin avanserte løsning for ruteoptimalisering hos RenoNorden.

Nordens klart største aktør innen husholdningsrenovasjon har implementert den markedsledende AMCS-løsningen for ruteoptimalisering, som er utviklet for økt effektivitet innen kommunal renovasjon i Sverige. Kunngjøringen følger implementeringen av selve løsningen.

RenoNorden AB bruker AMCS-løsningen for å optimalisere sine renovasjonsruter og bidra til å beregne nøyaktig og konkurransedyktig prising når det gjelder anbud for nye kontrakter. Systemet har allerede bidratt positivt da RenoNorden nylig vant anbudet om renovasjonskontrakt i Stockholm, og dermed muliggjort rask og effektiv optimalisering av hovedrutene, inkludert 50 renovasjonsbiler. Slik har RenoNorden oppnådd kommersielle og miljømessige fordeler i et område hvor det må tømmes over 25 000 avfallsdunker på daglig basis.

Vedrørende avgjørelsen om å implementere AMCS-systemet sa Fredrik Karlberg, logistikkansvarlig for RenoNorden:

“Etter å ha vurdert en rekke systemer ble det klart at AMCS-løsningen for ruteoptimalisering passer best for vår virksomhet, på grunn av fleksibiliteten og brukervennligheten til systemet. Systemet gjør det mulig for oss å inkludere og justere parametere for å sette opp realistiske og presise scenarioer. For eksempel kan vi øke kjøretidene med en viss prosentandel for å ta hensyn til dårlig terreng, veiforhold eller andre faktorer.

RenoNorden er markedsledende innen kommunal renovasjon i Sverige, Danmark og Finland, og forsyner mer enn 230 kommuner med effektiv, pålitelig og profesjonell service.

 

David Griffin, salgsansvarlig for AMCS renovasjon & resirkulering i Norden:

“Vi er stolte av å jobbe sammen med RenoNorden som er et av de ledende renovasjonsselskaper i Skandinavia. Og vi er glade for at RenoNorden har dratt fordel av programvaren umiddelbart etter at den ble tatt i bruk. 

I renovasjonsbransjen opplever vi en raskt voksende etterspørsel etter avanserte løsninger for ruteoptimalisering. Dette er drevet av markedets forespørsel om reduserte priser, pålitelig service og redusert C02-utslipp fra renovasjonsbilene. 

Vanligvis opplever våre kunder en reduksjon på mellom 5 og 15 % i kjøreavstand, og noen ganger opptil 10 % i antall renovasjonsbiler som trengs. I sin tur har dette en betydelig positiv effekt på miljøet og på lønnsomheten til våre kunder. 

Vi ser virkelig frem til en langvarig forbindelse og et godt samarbeid med RenoNorden, med mål om maksimalt utbytte av systemet for ruteoptimalisering.“

Anmod om en demo