Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
Bjørgan i Grong.jpg

10 apr 2019

Retura NT har funnet den komplette skyløsningen

Retura NT er en del av Retura Gruppen, som er Norges ledende leverandør av bæredyktige og budsjettvennlige avfallsløsninger for bedrifter. Som et ledd i forretningsvisjonen sin fokuserer de på digitalisering, forbedring av effektiviteten og bedre kundeservice. Derfor har de anskaffet AMCS’ Enterprise Management-løsning.

Retura NTs forretningsmessige og verdimessige visjoner henger tett sammen. Retura Gruppen er allerede Norges ledende leverandør innen innsamling av kommersielt avfall, og de har alltid som mål å være kundenes foretrukne leverandør, både lokalt og nasjonalt.

Som stadig flere moderne bedrifter er Retura NT i høy grad drevet av grønne verdier. En stor del av deres forretningsmessige konsept dreier seg om å bidra til at de selv, og dermed også kundene deres, bidrar positivt til den grønne omstillingen.

Alt samlet på én plattform
For dagens renholdsbedrifter er ikke god avfallshåndtering bare et spørsmål om å ligge foran konkurrentene. Det er også et spørsmål om hvordan man mest effektivt og miljøvennlig kan løse utfordringene for en bransje som driver med det alle andre bokstavelig talt prøver å bli kvitt – nemlig avfall.

Derfor har Retura NT valgt å gi sin digitale utvikling en dytt med AMCS’ komplette Enterprise Management-løsning, som samler alle bedriftens behov for datainnsamling og informasjonsdeling i én enkelt skyplattform. I tillegg tas AMCS’ mobilløsning i bruk, slik at sjåførene kan få informasjon om ruter og innsamlinger, samtidig som de kan registrere informasjon som samles opp i Enterprise Management og behandles videre der.

Mer fleksibilitet for kundene
Erling Gartland, administrerende direktør i Retura NT, har høye forventninger til AMCS som digital leverandør: «Vi ble anbefalt AMCS av to andre større Retura-selskaper i Norge, og firmaets selgere var dessuten veldig kompetente og kunnskapsrike. AMCS’ løsninger vil redusere behovet for å bruke telefonen som kommunikasjonsmetode, og vi vil få bedre muligheter til å kommunisere mer direkte med kundene våre», forteller han og tilføyer: «Kundene kan selvfølgelig også kommunisere mer direkte med oss, og det betyr f.eks. at de får mer fleksibilitet etter behov, som når og etter hvilket mønster de ønsker å få tømt avfallet.»

En fremtid med sirkulær økonomi
«Sirkulær økonomi» er et begrep man hører mye for tiden, og med fokus fra både bedrifter og politikere er det ikke mye tvil om at dette kommer til å få enda mer oppmerksomhet i årene som kommer. Sirkulær økonomi betyr at produkter brukes og gjenbrukes i endeløse lukkede kretsløp uten å skape avfall. Miljømessig er det derfor et mer bærekraftig alternativ til bruk-og-kast-kulturen, der produkter bare har ett enkelt formål og kastes når de har uttjent sin tid.

Sortering og innsamling av avfall er av natur et nøkkelområde for den sirkulære økonomien, noe som vil kunne gi bransjen en ganske annerledes karakter og rolle i fremtiden.

Erling Gartland fremhever også den sirkulære økonomien som en av de spennende utfordringene tiden vil bringe for en bedrift som Retura NT, og han understreker rollen til digitalisering når det gjelder å lede firmaet og bransjen inn i fremtiden:

«Både digitalisering og sirkulær økonomi er viktige områder, som representerer utfordringer og muligheter for oss i årene som kommer. Det krever at bedriften er i forkant av utviklingen og de smarte, teknologiske løsningene som er på vei, og som kan snu opp ned på bransjen. Med iverksettingen av AMCS’ løsninger tar vi et skritt nærmere en digital forandring av hverdagen og øker bidraget vårt til den sirkulære økonomien.»

Frank Bolsø fra AMCS er samstemt med Erling Gartland når han forteller: «Retura NT er en god match med AMCS. Begge parters verdier og forretningsvisjoner for digitalisering og sirkulær økonomi går godt sammen, og vi ser frem til å samarbeide med Retura NT mot målet om en grønnere og mer effektiv fremtid.»

Anmod om en demo