Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Norge language:Norsk
Revenue assurance.jpg

Significant improvement

The AMCS system has enabled us to significantly
improve both the efficiency of our waste operation
and our customer experience.

Skip truck on the road

Benefits

The system has delivered a number of operational, commercial and environmental benefits. These include a reduction in wasted journeys, fleet mileage, fuel and emissions. It has also increased the capacity of the skip fleet by 0.8 jobs per day, per vehicle.

Skip truck in depot

Gold Trusted Service

Feedback from both employees and customers has been very positive and the company was recently awarded a ‘Gold Trusted Service’ provider by Feefo customer feedback platform for achieving at least 4.5/5 stars in reviews over the past 12 months.

TJ Waste

Från order till faktura helt papperslöst!

TJ Waste & Recycling Ltd (TJ) och AMCS har arbetat tillsammans för att utveckla ett helt automatiskt och mobilt system för företagets förare och transportkontor.  Det nya systemet genererar inget pappersarbete från den inkommande ordern till fakturan och förbättrar både kundens upplevelse och verksamhetens effektivitet.

TJ Waste & Recycling har både företagskunder och privata kunder och erbjuder ett antal lösningar inom avfallsinsamling, återvinning och bortskaffning i sydöstra delen av Storbritannien.

Företaget har en flotta med 23 containerfordon samt ett nätverk av strategiskt utplacerade återvinningsanläggningar som kan återvinna upp till 100 % av avfallet som tas emot. 

Genom organisk tillväxt och förvärv har TJ Waste & Recycling blivit ett av de ledande oberoende avfallshanteringsföretagen i regionen.

Företagets mission är att bli marknadsledande inom avfallshanteringstjänster inom dess verksamhetsområden. Det försöker uppnå detta genom service på högsta nivå och säkerhets- och kvalitetsnormer, till konkurrenskraftiga priser.

Utmaningen

TJ Waste genomförde ett undersöknings- och utvecklingsprojekt för att identifiera var företaget kunde skära ner på pappersbaserade system och processer för att förbättra verksamhetens effektivitet. Företaget såg också möjligheten att använda teknik för att förbättra kundens upplevelse i en sektor där användningen av ny teknik gått relativt långsamt jämfört med andra sektorer.

Lösningen

Alla förare hos TJ Waste har fått pekplattor. Appen AMCS Mobile Workforce har installerats på alla pekplattor. Denna app kräver en unik inloggning. När föraren har loggat in har han/hon tillgång till information som skickas till appen (via molnet) från kontorssystemen.

Systemet inkluderar en kundportal på nätet som kan nås från alla platser vid alla tidpunkter. När kunden loggar in på portalen kan han/hon se olika information som till exempel ordrar och fakturor.

Resultaten

Systemet har gett en rad operativa, kommersiella och miljömässiga fördelar. De omfattar en minskning av onödiga körningar, körda mil, bränsle och utsläpp. Systemet har också ökat containerflottans kapacitet med 0,8 jobb per dag och fordon.


Det har även haft en positiv effekt på effektiviteten på kontoret där hela systemet från order till faktura nu är helt papperslöst. 

Mer information

Ladda ned fallstudien och få mer information om alla fördelar och resultat som TJ Waste har uppnått genom att implementera Mobile Workforce!

 

PRESTATIONER

Extra ordrar per fordon per dag

Papperslöst

Förbättrad kundservice

Skip truck in depot

Anmod om en demo